Kontakt

Mgr inż. Jerzy Jaskiernia
Kierownik projektu 
„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne
Prusy 1
32-010 Kocmyrzów
Tel.: 012 387 10 15 / 882174676
Fax.:
e-mail: j.jaskiernia@ur.krakow.pl

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima
Koordynator ds. naukowych projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Tel.:  012 662 43 65
Fax.:  012 633 62 45
e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Programów Dydaktyczno – Naukowych
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Tel.:  012 662 44 25
Fax.:  012 633 62 45
e-mail: bpdn@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Promocji i Informacji
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Tel.:  012 662 43 96
Fax.:  012 633 62 45
e-mail: i.majewska@ur.krakow.pl

Małopolska Izba Rolnicza
Os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
Tel.: 012 643 17 62
Kontakt: Jolanta Kałmuk
e-mail:j.kalmuk@mir.krakow.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Zakład Doświadczalny Grodkowice
Grodkowice 1
32-015 Kłaj
Tel. 012 284 10 95;
e-mail: zd.grodkowice@ihar.edu.pl
Kontakt: Stanisław Placek
Telefon+48 12 284 10 95
e-mail: s.placek@ihar.edu.pl

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies