Partnerzy projektu

Uniwersytet Rolniczy - lider projektu zarządza i nadzoruje jego realizacją w 18 gminach o pow. 64,10 ha.

Małopolska Izba Rolnicza – w ramach projektu organizuje i nadzoruje działania projektowe w 11 gminach o pow. 45,80 ha.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Zakład Doświadczalny - Grodkowice) - realizuje działania w 1 gminie na obszarze 24,1 ha.

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies