Cel projektu

Celem realizacji projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i  wyeliminowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)  na obszarze 30 gmin woj. małopolskiego oraz wybranych obszarach należących  do Uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Województwie Małopolskim. 

Projekt będzie realizowany m.in. w dwóch lokalizacjach obszaru Natura 2000 tj. wzdłuż rzeki Dunajec oraz na terenie dolinek jurajskich.
Obszary te nie posiadają planu ochrony. Obszary Natura 2000 objęte projektem  będą szczególnie monitorowane w zakresie stosowania metody chemicznej m.in. poprzez zastosowanie iniekcji bezpośredniej i zabiegów agrotechnicznych. 

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies