Innowacyjność projektu

W ramach projektu, przedstawiono koncepcję kompleksowego zwalczania barszczu. Jest to  pierwsza inicjatywa w Polsce i element  innowacyjny projektu.

 

Drugą innowacją są zastosowane metody iniekcji bezpośredniej herbicydu do szyjki korzeniowej roślin barszczu. Metodę tą będzie się stosować na terenie trudno dostępnym (np. nachylenie zbocza pow. 20 stopni zakrzaczenia).

Trzecią innowacją jest zastosowanie na obszarach chronionych trudnodostępnych, na których nie wolno stosować herbicydów– wycinanie roślin barszczu na wysokości szyjki korzeniowej. Na obszarach tych stosowane będzie wycinanie mechaniczne powyżej szyjki korzeniowej.

Elementy innowacyjne mogą być wykorzystane w zwalczaniu barszczu na obszarze całej Polski. Innowacyjność projektu uzewnętrznia się w aspekcie organizacyjnym i metodycznym. Wynikiem działań projektowych jest redukcja 80% populacji oraz stały monitoring dla zachowania trwałości projektu i organizacja systemu zwalczania na terenie objętym projektem.

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies